en cz sk
Firma
Novinky
Užívatelia
Kontakt
Produkty
PRO100
CUT100
Ceník
Objednávky
Programy
Demo
K stiahnutiu
Demo verzia
Knižnice
Dokumentácia
Ostatné
Časté otázky
Videonávody
Hľadať
An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
spinner


Newsletter
PRO100 na facebooku PRO100 na youtube

PRO100 - projektovanie nábytku a návrhy interiérov

PRO100 je profesionálny 3D softvér pre projektovanie nábytku a návrhy interiérov s okamžitou trojrozmernou vizualizáciou scény. Vyznačuje sa jednoduchou a intuitívnou obsluhou, profesionalitou riešenia, množstvom nástrojov a možnosťou tvorby vlastných, aj atypických, kusov nábytku.

 

logo programu PRO100

 


DEMO verzia PRO100

Obsah
Novinky


Posledná verzia programu PRO100 (5.45) prináša nové funkcie a urýchľuje prácu pri konštrukcii objektov.

Hlavnou novinkou tejto verzie je nový spôsob kótovania. Kótovať možno poloautomaticky vložením horizontálne alebo vertikálne kóty na označený prvok. Alebo manuálne pomocou manuálneho vynášania kótovacích čiar, ktoré sa automaticky prichytávajú na hrany jednotlivých objektov. Kóty možné presúvať, zoskupovať a umiestňovať do ľubovoľne vytváraných kótovacích vrstiev.

PRO100-5-45-kotovani PRO100 - 5.45 - snapování

Ďalšou novinkou je "snapovanie" alebo automatické zarovnávanie objektov. Nový spôsob zarovnávania je oveľa intuitívnejši, kedy nie je potrebné označovať prvok, ku ktorému chceme skôr označený prvok zarovnať, ale program po aktivácii funkcie klávesom ALT automaticky zobrazí červené plochy na hranách (stredoch) okolitých objektov, ku ktorým sa označený prvok automaticky prichytáva.
Program PRO100 od verzie 5.4x umožňuje uloženie viac pohľadov na projekt. Jednotlivé pohľady sú súčasti uloženého projektu a kedykoľvek je možné spätne zobraziť.
Potom tu máme nástroj kvapátko. Kvapátkom možno vyhľadať materiál v Knižnici materiálov. Kvapátko umožňuje tiež prenášanie textúr medzi objektmi.

Popis noviniek ako aj návod na tejto verzii nájdete v dokumentácii.
Videonávody nájdete na youtube stránke: https://www.youtube.com/user/OPRO100

 

 

Charakteristika softvér


Program PRO100 je úplne samostatnou aplikáciou - nevyžaduje použitie žiadneho iného programu okrem operačného systému Windows.

PRO100 projektPRO100 vizualizace

Práca v programe PRO100 sleduje proces vytvárania skutočného kusu nábytku - užívateľ po celú dobu pracuje s nábytkovými prvkami (prírezy) a skladá je vo virtuálnom priestore obdobne ako v skutočnosti.

V PRO100 je možné navrhovať vlastné knižnice jednotlivých kusov nábytku, prvkov, doplnkov a materiálov, alebo využívať a upravovať knižnice pripojené ku štandardnej inštalácii. Väčšinu operácií spojených s navrhovaním možno vykonať ľahko a rýchlo pomocou myši. Prácu návrhára uľahčujú nástroje, ktoré obsahujú množstvo užitočných a editačných funkciu ako napr: prisúvanie, umiestňovanie, zarovnávanie, otáčanie. Každý objekt, ktorý sa nachádza v projekte, má svoje okno vlastností pre presné priradenie určitých hodnôt: názov, poloha, cena, rozmery, druh materiálu, atď. Celok predstavuje ideálny nástroj pre zrýchlenie a uľahčenie práce návrhára.

Navrhovaný interiér môžeme sledovať v siedmich pohľadoch (zahŕňa tiež perspektívny pohľad). V jednotlivých pohľadoch projektu program umožňuje automatické kótovanie navrhovaného interiéru. Všetky zmeny vykonávané v projekte sa okamžite prejavia vo všetkých moduloch programu - od usporiadania nábytku, cez cenník až po všetky režimy vizualizácie, vrátane realistické. Na každej úrovni rozpracovanosti projektu môžeme ľubovoľne modifikovať a upravovať použité moduly, môžeme okamžite pridávať alebo odstraňovať úchytky, poličky alebo celé skrinky, a navyše jedným kliknutím myšou môžeme hromadne meniť materiály napríklad na všetkých korpusoch. Všetky tieto vlastnosti umožňujú využitie programu PRO100 k bezprostrednej práci s klientom.

Veľkou prednosťou programu PRO100 je schopnosť spolupráce s programom pre optimalizáciu porezových plánov CUT100. Spolupráca medzi týmito dvoma programami spočíva v automatickom exportu zoznamu prírezov z programu PRO100 do programu CUT100. Vďaka tejto operácii nedochádza k chybám, ktoré sa často vyskytujú pri ručnom vypisovaní prírezov a možno významným spôsobom znížiť objem práce vynakladané pri výrobe prírezov navrhnutých v programe PRO100.

 

Praktické použitie PRO100


Program PRO100 ponúka využitie vo všetkých etapách procesu výroby nábytku, v ktorých chce užívateľ zlepšiť svoju prácu pomocou počítačovej technológie. Program PRO100 môžete používať pre projektovanie nábytku "od nuly" až po navrhovanie celého interiérov a postupne si vytvárať vlastné knižnice (nábytku, prvkov a materiálov).

 • pre návrhy kuchýň
 • pre návrhy vstavaných skríň
 • pre návrhy kúpeľní
 • pre návrhy krbov
 • pre návrhy atypického nábytku
 • pre vytváranie cenovej kalkulácie projektu
 • pre výpočet spotreby materiálov
 • pre automatické vytváranie zoznamu prírezov

Softvér PRO100 sa osvedčuje ako v menších firmách (s jedným alebo viac zamestnancami) a predajniach nábytku, tak aj vo veľkých továrňach s vlastnou sieťou obchodov. Jednoduchá obsluha (väčšinu operácií môžete vykonať myšou), rýchle spracovanie príkazov a možnosť vykonávania zmien kedykoľvek počas projektovania nesmierne uľahčuje život výrobcom a predajcom nábytku.

PRO100 kuchyně - kusovníkPRO100 kovanie pre vstavané skrine - madlo

 

PRO100 v stručnosti:

 • projektovanie ľubovoľných interiérov (kuchýň, kúpeľní,...)
 • navrhovanie priamo v 3D (a nielen v pôdoryse)
 • okamžitá kvalitná vizualizácia
 • sedem pohľadov a mnoho režimov zobrazovania projektu
 • nevídaná jednoduchosť a rýchlosť ovládania
 • vytváranie vlastných knižníc nábytku a materiálov
 • prispôsobenie programu požiadavkám užívateľa
 • cenová kalkulácia
 • automatické vytváranie výkazov (zoznam prírezov, prvkov a spotreba materiálu)
 • export do optimalizačného programu - CUT100

 

Vizualizácia


Od verzie 5 programu PRO100 je vizualizácia postavená na technológii OpenGL. V praxi to znamená obrovské zrýchlenie programu - rotácia, zoomovanie bez prerušenia zobrazovanie textúr. Takmer okamžité vytváranie fotorealistické vizualizácie.

PRO100 - dentálne ordináciePRO100 vizualizácia

Nastavenia súvisiace s kvalitou a spôsobom vykresľovanie vizualizácia projektu:

 • Zrkadlenie s nastaviteľnou intenzitou
 • Nastaviteľné Odblesky svetla - napríklad v keramike.
 • Úprava úrovne anti-aliasingu
 • Efekt mapovanie textúr - napríklad 3D efekt na frézovaných dvierkach
 • Nastaviteľný efekt Lesku, pre vizualizáciu dokonale hladkého materiálu
 • Dosvit pre halogénové zdroje svetla
 • Výška, smer, farba a intenzita prirodzeného (slnečného) osvetlenia
 • Konfigurácia farby a intenzity halogénového svetla
 • Preddefinované Schémy vlastnosti materiálov
 • Úprava úrovne transparentnosti materiálov
 • Efekt fluorescencie
 • Zdokonalenie zarovnávania objektov, zarovnanie na stred.
 • Nová aktualizovaná Knižnica prvkov a materiálov.
 • import 3DS objektů

 

Manuál k vytváraniu kvalitných vizualizáciou nájdete v dokumentácii.

 

 

Rôzne verzie PRO100


Program PRO100 je dostupný v dvoch verziách Profi a Studio . Dočasne sú tieto verzie dostupné aj v nižšej rade 4.69

PRO100 vstavané skrinePRO100 editor tvaru

Profi - vezia programu, ktorá má bez obmedzenia dostupné všetky nástroje a funkcie.

Studio - tato verzia programu PRO100 je určená pre predajné miesta väčších nábytkárskych firiem, ktoré sú zásobované svojou materskou firmou nielen nábytkom, ale aj knižnicami svojich výrobkov (samozrejme v sídle materského podniku musí byť inštalovaná aspoň jedna plná verzia programu PRO100, aby podnikoví návrhári mohli pripraviť knižnice). Obmedzenie tejto verzie v porovnaní s Profi (plnú) verzií spočíva v zablokovaniu možnosti modifikácie Knižnice nábytku a prvkov (absencia možnosťou pridania ako nových prvkov, tak aj zmeny objektov už v knižnici obsiahnutých). Vo štúdio verzii sú samozrejme aktívne všetky nástroje, ktoré sú dostupné v plnej verzii (hlavne môžete ihneď prirobiť kusy nábytku, ktoré sa nenachádzajú v oficiálnom katalógu materského podniku, a ktoré sú nevyhnutné pre úplný návrh atypické miestnosti). Projekty vypracované v predajniach nábytku je možné zaslať napríklad e-mailom k realizácii v materskom podniku.

 

Tabuľka porovnania vlastností jednotlivých verzii:

 

verzia Profi 5.xx Studio 5.xx Profi 4.69 Studio 4.69 demo
Vizualizácia
slnečné a halogénové svetlo + + +
antialiasing + + +
normal mapping + + +
zrkadlenie + + +
fluorescencia + + +
editácia povrchu materiálov + +
export scény + + + +
tlač + + + +
Úpravy
konštrukcia nábytku + + + + +
atipické prvky/nábytok + + + + +
editor tvaru + + + + +
import 3D objektov + +
kótovanie + + + + +
načítanie a úprava projektov + + + + +
ukladanie projektov + + + +
Výkazy
zoznam prírezov + + + +
zoznam prvkov + + + +
spotreba materiálov + + + +
cenove kalkulácie + + + +
export do CUT100 + + + +
export do *.CSV + + + +
Kalkulácie
cenove kalkulácie + + + +
editácia cenníkov + +
vlastné položky cenníkov + +
Knižnice
Nábytok, Prvky, Materiály + + * * **
modifikácie Knižníc + +
pridanie prvkov do Knižnice + +
pridanie materiálov do knižnice + + + + +
Zabezpečenie
Automatické ukladanie + + + +
automatické zálohy + + + +
obnovenie projektu + +

* - knižnice pre verziu 4.69 už nie sú aktualizované
** - knižnice demo verzie sú obmedzené


Edukačné verzia PRO100 je určená pre vzdelávacie inštitúcie. Používanie PRO100 ako výukového programu bolo schválené MŠMT. V praxi to znamená, že nákup programu je možné hradiť z dotácií.

PRO100 import Blum DynalogPRO100 vizualizácia kúpeľne

<< Späť na obsah

 

Požiadavky na hardvér a OS


Program pre pohodlnú prácu vyžaduje:

 • OS: Windows XP , Vista, Windows 7 a 8/8.1 a Win 10 (32 a 64 bit)
 • operačnej pamäte: 2GB (RAM)
 • grafickú kartu: NVIDIA GeForce 9600 / ATI Radeon X1900 *
 • jednotku DVD - ROM (pro instalaci)
 • miesto na disku: okolo 5 GB na pevnom disku (v závislosti na obsahu knižníc)

 

* - Tu sú uvedené minimálne požiadavky na grafické karty potrebné na získanie všetkých vyspelých vizuálnych efektov verzie 5.xx. Tieto karty sa už nevyrábajú, sú to staré karty, ale kompatibilné s PRO100. Pre dosiahnutie vysokého výkonu odporúčame použitie výkonných dedikovaných "herných" grafických kariet.

Počítače s integrovanou grafikou (napríklad notebooky iba s Intel GMA) nemusí správne zobraziť všetky efekty vizualizácie.

 

Používanie programu PRO100 nie je spojené so žiadnymi skrytými poplatky!

 

<< Späť na obsah

 

PRO100
aktuálna verzia: 6.08

aktuálna verzia: 7.34
Copyright 2014 ECRU s.c.